Tournaments of BWF - Badminton Union of Ireland

DateTournament
2016
12/07 to 12/10FZ Forza Irish Open 2016
2014
12/03 to 12/06Carlton Irish Open 2014
09/05 to 09/07Carlton Irish U19 Open 2014
2013
12/04 to 12/07Carlton Irish Open 2013
10/10 to 10/13Irish Future Series 2013
2012
12/06 to 12/09Irish International 2012
10/11 to 10/14Irish Future Series 2012