Tournaments of Tapion Sulka

DateTournament
2021
11/27 to 11/28Tapion Sulan Premier Elite
04/17 to 04/18Tapion Sulan Juniorieliitti 2021
03/06 to 03/07PERUTTU - Espoo Women's Open 2021
2020
11/28 to 11/29Tapion Sulan 60-vuotisjuhlaeliitti - PERUTTU
09/19 to 09/2017-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020
03/21 to 03/2217-15-SM ja Ikäluokkamestaruudet 2020 - SIIRRETTY 19.-20.9.2020
02/08 to 02/09Espoo Women's Open 2020
2019
10/12 to 10/13Tapion Sulan Eliitti 2019
03/30 to 03/31Espoo Women's Open 2019 (kans)
02/09 to 02/10Tapion Sulan Tähtikisa 2019
2018
11/17 to 11/18Tapion Sulan Juniori-Eliitti
04/21 to 04/22Tapion Sulan Juniori-Eliitti 2018
01/27 to 01/28Espoo Women's Open 2018 (kans)
2017
10/07 to 10/08Tapion Sulan Eliitti 2017
03/11 to 03/12Espoo Women's Open 2017
01/28 to 01/29Tapion Sulan Tähtikisa 2017
2016
10/28 to 10/30Finnish International Junior Elite 2016
04/16 to 04/17Espoo Women's Open 2016
04/02 to 04/02Harrastajien Kevätkisa 2016
01/23 to 01/24Tapion Sulan Tähtikisa 2016
2015
10/23 to 10/25Finnish International Junior Elite 2015 U9-U17
03/21 to 03/22Espoo Women's Open 2015
01/24 to 01/25Tapion Sulan Tähtikisa 2015 Tammikuu
2014
10/24 to 10/26Finnish International Junior Elite 2014 U9-U17
03/08 to 03/09Espoo Women's Open 2014
2013
11/16 to 11/17Tapion Sulan Tähtikisa Marraskuu 2013
10/19 to 10/20Tapion Sulan juniorieliitti 2013
05/04 to 05/05Tapion Sulan Tähtikisa 2013
03/09 to 03/10Espoo Women's Open 2013
2012
11/03 to 11/04Tapion Sulan juniorieliitti 2012
02/11 to 02/12Espoo Women's Open 2012
2011
11/19 to 11/20Tapion Sulan juniorieliitti 2011
10/15 to 10/16Tapion Sulan Tähtikisa 2011
02/12 to 02/13Espoo Women's Open 2011
2010
11/06 to 11/06Tapion Sulan junnukisa 2010
10/02 to 10/03Tapion Sulan Tähtikisa 2010
03/06 to 03/07Espoo Women's Open 2010
01/09 to 01/10Tammieliitti 2010
2009
10/31 to 10/31Tapion Sulan junnukisa 2009
03/07 to 03/08Espoo Women's Open 7.-8.3.2009
01/17 to 01/18Tammikisa 17.-18.01.2009
2008
01/05 to 01/06Tammikisa 5.-6.1.2008
2007
10/20 to 10/21TS JGP 2007
01/20 to 01/21Tammikisa2007
2006
11/18 to 11/19Tapion Sulan JGP 2006
01/21 to 01/22Tammi Eliitti A-D 2006
01/21 to 01/22TSEliittiV2006