. Sandiarto

Rankings of . Sandiarto
Ranking
BWF World Rankings
Tournaments of . Sandiarto
DateTournamentOrganizationLocation
2012
07/10 to 07/15Yonex Canada Open 2012Badminton World Federation
2010
07/13 to 07/18YONEX CANADA OPEN GRAND PRIX 2010BWF - Badminton Canada
1999
01/24 to 01/24Chinese Taipei Open 1999 (I) Badminton World Federation
1998
11/29 to 11/29Hong Kong Open 1998 (I) Badminton World Federation
11/01 to 11/01Indonesia Open 1998 (I) Badminton World Federation
08/16 to 08/16Konica Cup Singapore 1998 (I) Badminton World Federation
07/12 to 07/12Brunei Open 1998 (I) Badminton World Federation
07/05 to 07/05Malaysia Open 1998 (I) Badminton World Federation
1997
11/23 to 11/23Vietnam Open 1997 (I) Badminton World Federation
11/16 to 11/16Thailand Open 1997 (I) Badminton World Federation
09/03 to 09/03Asian Championships 1997 (I) Badminton World Federation
07/20 to 07/20Indonesia Open 1997 (I) Badminton World Federation
07/13 to 07/13Malaysia Open 1997 (I) Badminton World Federation
06/01 to 06/01BWF World Championships 1997Badminton World Federation
03/23 to 03/23Swiss Open 1997 (I) Badminton World Federation
01/12 to 01/12Chinese Taipei Open 1997 (I) Badminton World Federation
1996
11/24 to 11/24Vietnam Open 1996 (I) Badminton World Federation
11/17 to 11/17Thailand Open 1996 (I) Badminton World Federation
09/28 to 09/28US Open 1996 (I) Badminton World Federation
09/07 to 09/07Brunei Open 1996 (I) Badminton World Federation
08/31 to 08/31Indonesia Open 1996 (I) Badminton World Federation
04/21 to 04/21Asian Championships 1996 I Badminton World Federation
03/10 to 03/10Swedish Open 1996 I Badminton World Federation
03/03 to 03/03Swiss Open 1996 I Badminton World Federation
1995
10/22 to 10/22German Open 1995 (I) Badminton World Federation
10/15 to 10/15Danish Open 1995 (I) Badminton World Federation
07/23 to 07/23Singapore Open 1995 (I) Badminton World Federation
07/16 to 07/16Indonesia Open 1995 (I) Badminton World Federation
05/28 to 05/28BWF World Championships 1995Badminton World Federation
04/09 to 04/09Asian Championships 1995 (I) Badminton World Federation
03/08 to 03/08Swedish Open 1995 Badminton World Federation
03/01 to 03/01Swiss Open 1995 Badminton World Federation
1994
11/08 to 11/08Hong Kong Open 1994 (I) Badminton World Federation
10/31 to 10/31Thailand Open 1994 (I) Badminton World Federation
08/08 to 08/08Indonesian Open 1994 (I) Badminton World Federation
07/17 to 07/17Singapore Open 1994 (I) Badminton World Federation
07/10 to 07/10Malaysian Open 1994 Badminton World Federation
04/04 to 04/04Asian Badminton Champs 94 (I)Badminton World Federation
1993
07/25 to 07/25Indonesian Open 1993 (I) Badminton World Federation
1992
09/20 to 09/20Indonesian Open 1992 (I) Badminton World Federation