Sasithorn Maneeratanaporn

Tournaments of Sasithorn Maneeratanaporn
DateTournamentOrganizationLocation
1991
12/05 to 12/05SEA Games (I) 1991 Badminton World Federation
11/17 to 11/17Hong Kong Open 1991 (I) Badminton World Federation
11/10 to 11/10China Open 1991 (I) Badminton World Federation
11/02 to 11/02Thailand Open 1991 (I) Badminton World Federation
1989
07/16 to 07/16Thailand Open 1989 (I) Badminton World Federation