Bagus Setiadi

Tournaments of Bagus Setiadi
DateTournamentOrganizationLocation
1998
11/01 to 11/01Indonesia Open 1998 (I) Badminton World Federation
1993
10/10 to 10/10Dutch Open 1993 Badminton World Federation
07/25 to 07/25Indonesian Open 1993 (I) Badminton World Federation
01/17 to 01/17Japan Open 1993 (I) Badminton World Federation
01/10 to 01/10Chinese Taipei Masters 1993 Badminton World Federation
1992
11/15 to 11/15Thailand Open 1992 (I) Badminton World Federation
11/08 to 11/08Hong Kong Open 1992 (I) Badminton World Federation
11/01 to 11/01China Open 1992 (I) Badminton World Federation
09/20 to 09/20Indonesian Open 1992 (I) Badminton World Federation
03/14 to 03/14All England 1992 Badminton World Federation
03/08 to 03/08Swedish Open 1992 Badminton World Federation
01/19 to 01/19Japan Open 1992 (I) Badminton World Federation
01/13 to 01/13Chinese Taipei Masters 1992 Badminton World Federation
1991
11/17 to 11/17Hong Kong Open 1991 (I) Badminton World Federation
11/10 to 11/10China Open 1991 (I) Badminton World Federation
10/13 to 10/13German Open 1991 (I) Badminton World Federation
10/06 to 10/06Dutch Open 1991 Badminton World Federation
07/14 to 07/14Indonesian Open 1991 (I) Badminton World Federation
07/07 to 07/07Malaysian Open 1991 Badminton World Federation
05/12 to 05/12BWF World Championships 1991Badminton World Federation
03/17 to 03/17All England Championships 1991Badminton World Federation
03/10 to 03/10Swedish Open 1991 Quals MS Badminton World Federation
02/24 to 02/24A.B.C. 1991 Badminton World Federation
1990
10/28 to 10/28Danish Open 1990 MS Quals Badminton World Federation
10/14 to 10/14German Open 1990 MS Quals Badminton World Federation
10/07 to 10/07Dutch Open 1990 MS Quals Badminton World Federation
07/22 to 07/22Indonesian Open 1990 (I) Badminton World Federation
07/15 to 07/15Malaysian Open 1990 MS Quals Badminton World Federation
07/03 to 07/08Thailand Open 1990 MS Quals Badminton World Federation
03/11 to 03/11Swedish Open 1990 Badminton World Federation
03/04 to 03/04Finnish Open 1990 (I) Badminton World Federation
1989
09/17 to 09/17China Open 1989 (I) Badminton World Federation
09/10 to 09/10Hong Kong Open 1989 (I) Badminton World Federation
03/19 to 03/19All England 1989 Badminton World Federation
03/12 to 03/12Swedish Open 1989 Badminton World Federation
01/22 to 01/22Japan Open 1989 (I) Badminton World Federation
01/15 to 01/15Chinese Taipei 1989 Badminton World Federation